Hur konverterar du din bild för att se ut som den var gjord av lego?

Steg 1

Gå till konverteringssidan genom att klicka på ”Lego Image Converter”.


Steg 2

Markera den bild du vill konvertera. Observera att det inte kommer att hända någon filuppladdning här.


Steg 3

Efter att ha valt din bild börjar bearbetningen omedelbart. Du kommer då att se resultatet av konverteringen av din bild. Du kommer också att se finjusteringsalternativen.


Finjustering

Efter konverteringen kan du använda knapparna och ingångarna för att finjustera bilden eller konvertera en annan bild. Här är beskrivningen av funktionerna för varje knapp eller ingång.

  • Konvertera en annan: Klicka här för att gå tillbaka till bildvalsskärmen och starta processen från början.
  • Ladda ned: Klicka här för att ladda ner den aktuella konverterade bilden i full storlek.
  • Kvalitet: Flytta reglaget för att ändra bildens upplösning och kvalitet. Observera att ju högre värde som valts desto längre tid tar det att bearbeta din bild.