Jak przekonwertować swój obraz, aby wyglądał, jakby został wykonany z lego?

Krok 1

Przejdź do strony konwertera, klikając „Lego Image Converter”.


Krok 2

Wybierz obraz, który chcesz przekonwertować. Należy pamiętać, że nie nastąpi przesłanie pliku tutaj.


Krok 3

Po wybraniu obrazu przetwarzanie rozpocznie się natychmiast. Zobaczysz wtedy wynik konwersji obrazu. Zobaczysz również opcje dostrajania.


Drobne strojenie

Po przekonwertowaniu można użyć przycisków i wejść, aby dostroić obraz lub przekonwertować inny obraz. Oto opis funkcjonalności każdego przycisku lub wejścia.

  • Konwertuj inny: Kliknij tutaj, aby wrócić do ekranu wyboru obrazu i rozpocząć proces od początku.
  • Pobierz: Kliknij tutaj, aby pobrać bieżący skonwertowany obraz w pełnym rozmiarze.
  • Jakość: Przesuń pokrętł/suwak, aby zmienić rozdzielczość i jakość obrazu. Należy pamiętać, że im wyższa wartość jest wybrana, tym dłużej trwa przetwarzanie obrazu.