Hvordan konvertere bildet til å se ut som det var laget av lego?

Trinn 1

Gå til konverteringssiden ved å klikke på «Lego Image Converter».


Trinn 2

Velg bildet du vil konvertere. Vær oppmerksom på at det ikke vil skje noen filopplasting her.


Trinn 3

Etter at du har valgt bildet ditt, starter behandlingen umiddelbart. Du vil da se resultatet av konverteringen av bildet ditt. Du vil også se finjusteringsalternativene.


Fine tunning

Når du har konvertert, kan du bruke knappene og inngangene til å finjustere bildet eller konvertere et annet bilde. Her er beskrivelsen av funksjonaliteten til hver knapp eller inngang.

  • Konverter en annen: Klikk her for å gå tilbake til bildevalgskjermen og starte prosessen fra begynnelsen.
  • Last ned: Klikk her for å laste ned det gjeldende konverterte bildet i den fulle størrelsen.
  • Kvalitet: Flytt knappen/glidebryteren for å endre oppløsningen og kvaliteten på bildet. Vær oppmerksom på at jo høyere verdien som er valgt, desto lengre tid det tar å behandle avbildningen.